บทความ

แนวข้อสอบ สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพเรือ

- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation - การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design - อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า - แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ

แนวข้อสอบ สาขาสถาปัตยกรรม

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม กองทัพเรือ
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม กองทัพเรือ

- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร - แนวข้อสอบกฎหมายควบคุมอาคาร - เทศบัญญัติ ข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง - การออกแบบอาคารและงานสถาปัตยกรรมต่างๆ - แนวข้อสอบการใช้ Auto CAD - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์


โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลัง

แนวข้อสอบ สาขาไฟฟ้ากำลัง

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง กองทัพเรือ

- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า - การติดตั้งระบบไฟฟ้า Electrical installation - การออกแบบระบบไฟฟ้า Electrical System Design - อุปกรณ์การออกแบบระบบไฟฟ้า - แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ

แนวข้อสอบ สาขาช่างสำรวจ

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ กองทัพเรือ
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ กองทัพเรือ


- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร - ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนที่ - แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)

แนวข้อสอบ สาขาช่างโยธา

รูปภาพ
โหลดแนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างโยธา กองทัพเรือ
แนวข้อสอบ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาช่างโยธา กองทัพเรือ

- ความรู้เกี่ยวกับกองทัพเรือ - แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย - แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา - แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ - ความรู้เกี่ยวกับวิชาการทหาร - กระบวนการประมาณราคาในงานก่อสร้าง - การควบคุมการก่อสร้าง - แนวข้อสอบความรู้เรื่องงานก่อสร้าง - แนวข้อสอบการวิเคราะห์โครงสร้าง - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (มีนาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (เมษายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (พฤษภาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

โปรโมชั่นสำหรับการสั่งซื้อแนวข้อสอบ รับทันที mp3 เทคนิคสอบสัมภาษณ์ สำหรับการเตรียมตัวเข้าสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบมี 2 รูปแบบ -ไฟล์ pdf ราคา 390 บาท (ได้รับทันทีหลังแจ้งโอน)